ข่าว : "พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกเก็บเงินในการแข่งเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร.02-241-9014 หรือ 02-241-900 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)"

รายละเอียด  : "พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกเก็บเงินในการแข่งเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร.02-241-9014 หรือ 02-241-900 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)"ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :