ข่าว : *-* อบต.เกะรอ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบกรณีมีบังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกันนะครับ *-*

รายละเอียด  : อบต.เกะรอ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบกรณีมีบังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกันนะครับผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :