ข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิทุกท่านร่วม "ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิทุกท่านร่วม "ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.ผู้แจ้งข่าว : อบต.เกะรอ ประกาศเมื่อ :