ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 พ.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 เม.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 มี.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 ก.พ. 2564
5 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
29 ม.ค. 2564
6 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
18 ม.ค. 2564
7 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ม.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 พ.ย. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28