ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 ต.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ก.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ส.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 มิ.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 พ.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 เม.ย. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 มี.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
03 ก.พ. 2564
9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
29 ม.ค. 2564
10 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
18 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28