ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สร้างการรับรู้ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIOVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 ส.ค. 2564
2 ประกาศ ข้อกำหนด ฉบับที่ 28 เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 ก.ค. 2564
3 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 มิ.ย. 2564
4 ความรู้ เรื่อง โทษและพิษภัยจากยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
78
25 มิ.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
20 เม.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
22 มี.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 มี.ค. 2564
8 ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
90
15 มี.ค. 2564
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
70
22 ม.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
13 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37