ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ
  รายละเอียด :

โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายลูโบะแฆ - ท่อเหลี่ยมแม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ ๑

ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว เม่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และจะมีการตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่โครงการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 235 คน