ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายกือแตบาแน-สือแด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 92 คน