ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตะโล๊ะอาแซ-กาแนบารี หมู่ที่ ๗,๓

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน