กิจกรรม : ศูนย์บริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ณ บ้านพะปูเงาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน โดยบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ ฝ่ายปกครอง อสม. รพ.สต. ทหารพราน 4116 หน่วยกู้ชีพกู้ภันอิควะห์รามัน ดำเนินงานภายใต่้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564    อ่าน 134 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**